Wat is Sportmassage

Massage is van oudsher een veel toegepaste methode van therapie, herstel en verzorging. De westerse massage is ontwikkeld uit de Heilgymnastiek en Massage.   Bij sport , maar ook bij alle  dagelijkse werkzaamheden wordt het bewegingsapparaat vaak te veel belast. Als daarna   onvoldoende herstel plaats vindt, uit zich dat in vermoeidheid, stijfheid rond de gewrichten en pijn in de spieren, waardoor vroeg of laat blessures ontstaan. Diverse  chronische  aandoeningen worden door moderne auteurs verklaard als een gevolg van deze insluipende veranderingen van het bewegingsapparaat.  Massage is er dan ook op gericht om beter herstel na belasting te verkrijgen. Door een voorafgaand functieonderzoek wordt nagegaan hoe de cliënt moet worden behandeld en begeleid. De diverse handgrepen worden dan individueel aangepast om blessures en klachten te voorkomen.

Naast het masseren wordt veel aandacht besteedt aan allerlei andere preventieve maatregelen. Zo worden  trainingsleer,  voeding en tapen / bandageren  in de opleiding  uitgebreid behandeld.  Zeker nu massage niet of nauwelijks meer wordt toegepast door fysiotherapeuten en preventieve maatregelen in geen enkele opleiding  worden onderwezen, wordt het tijd, dat sportmasseurs aandacht besteden aan alle mogelijkheden om de vele blessures en  chronische aandoeningen te voorkomen.

Preventie kan worden opgedeeld in:

Primaire preventie:  Het voorkomen van de  oorzaken van het ontstaan van blessures en klachten;

Secundaire preventie:  Het vroegtijdig ingrijpen en behandelen bij de eerste tekenen  van overbelasting;

Tertiaire preventie: Het voorkomen van nadelige gevolgen van blessures door het aanpassen van belasting en belastbaarheid.

De aangeboden leerstof wordt  probleem gestuurd, dus zo praktisch mogelijk gegeven en sluit geheel aan op de vraagstelling vanuit de sportwereld. Na het behalen van het N.G.S. diploma sportmassage kan de sportmasseur zijn kennis en vaardigheden aanwenden om  gezonde mensen gezond te houden en te behandelen. Het voorkomen van  klachten  en aandoeningen zal in onze maatschappij een steeds belangrijkere plaats gaan innemen. Hierin heeft de sportmasseur een uitgebreide taak.