Wat is Sportmassage

Massage is van oudsher een veel toegepaste methode van therapie en verzorging. Bij sport , maar ook bij  andere werkzaamheden wordt het bewegingsapparaat extra belast. Eenvoudige spierpijn betekent al dat er overbelasting heeft plaatsgevonden. Dit uit zich in vermoeidheid, stijfheid en pijn, waardoor er vroeg of laat blessures ontstaan. Diverse aandoeningen worden door moderne auteurs verklaard als een gevolg van deze insluipende veranderingen. Massage is er vooral op gericht het herstel na belasting te bevorderen. De diverse handgrepen worden individueel aangepast. Door een voorafgaand functieonderzoek wordt nagegaan hoe de cliënt moet worden behandeld en begeleid

Naast de massage worden er een aantal preventieve onderwerpen behandeld. Zo wordt aan trainingsleer, tapen en bandageren uitgebreid aandacht besteed. Binnen het vak wordt ook  verbandleer, Eerste Hulp bij sportongevallen en blessurebegeleiding gegeven. Als sportmasseur word je opgeleid voor een preventieve taak. Deze preventieve taak wordt in geen andere opleiding zo uitgebreid behandeld.,

Preventie kan worden opgedeeld in:

  • Primaire preventie: Dit is het voorkomen van de  oorzaken van het ontstaan van blessures en klachten;
  • Secundaire preventie: Dit is het vroegtijdig ingrijpen bij de eerste tekenen  van overbelasting;
  • Tertiaire preventie: Het voorkomen van nadelige gevolgen van blessures door het aanpassen van belasting en belastbaarheid.

De aangeboden leerstof wordt  probleem gestuurd, dus zo praktisch mogelijk gegeven en sluit geheel aan op de vraagstelling vanuit de sportwereld. Na het behalen van het N.G.S. diploma sportmassage kan de sportmasseur zijn kennis en vaardigheden aanwenden om  gezonde mensen gezond te houden en te behandelen.   Het voorkomen van  klachten  en aandoeningen zal een steeds belangrijkere plaats gaan innemen. Hierin heeft de sportmasseur een uitgebreide taak.