Wat houdt de opleiding in

Voorbereiding op het theorie– examen.
Als je bent ingeschreven ontvang je het Handboek en het Oefenboek Sportmassage. Je kunt dan direct met de studie beginnen. Theorie moet je zelf leren, maar gedurende de opleiding word je voortdurend (individueel) begeleid. Via het Oefenboek  wordt aangegeven wat je voor elke les/week dient te bestuderen. Met behulp van de meerkeuzevragen in het oefenboek, die per les worden gegeven, kun je zelf toetsen of je de stof beheerst. De antwoorden staan achterin. Gedurende de praktijklessen worden de moeilijke onderwerpen ook nog eens praktisch uitgelegd en toegepast.

Leerweg:
Beroepsopleidingen worden heden ter dage  competentiegericht en probleem gestuurd  gegeven.  Competenties zijn alle eigenschappen, die nodig zijn om een beroep met succes uit te oefenen. Ze bestaan niet alleen uit kennis en vaardigheden, maar bevatten ook veel aspecten, die samenhangen met de beroepsethiek. De manier waarop  je het functieonderzoek uitvoert, hoe je masseert, hoe je je gedraagt, kortom hoe je met je cliënt om moet gaan  in de gezondheidszorg is belangrijk om iedereen goed te kunnen helpen als sportmasseur.  Je moet veel leren en oefenen, eerst individueel, dan met medeleerlingen, daarna met proefpersonen en later met cliënten. Gedurende de praktijklessen wordt dat met en op elkaar geoefend. Naast de eigen studie  moet naast het volgen van de praktijklessen ook thuis  met medecursisten worden geoefend.

Praktijk
Bij elke les staan ook oefenopdrachten, die je per mail ter beoordeling instuurt aan de docent. De oefenopdrachten bereiden je voor op de  praktijkavonden. Op de praktijkdagen wordt in kleine groepen gewerkt.  Onder begeleiding  wordt met elkaar geoefend, totdat de gehele stof wordt beheerst. Met de 3 praktijkgerichte DVD’s kun je ook thuis de massagehandgrepen, het onderzoek en de tapebandages oefenen.