Voor wie is de opleiding

De opleiding Sportmassage  is nuttig voor iedereen die belangstelling heeft voor gezondheidsaspecten. De opgedane kennis over het menselijk lichaam komt je  van pas tijdens je  gehele leven. Je leert mensen te helpen, te  begeleiden en te adviseren op het gebied van bewegen, sport en leefstijl. De mogelijkheden met het N.G.S. Sportmassage diploma zijn divers. Je kunt iedereen behandelen zowel in een eigen  praktijk als bij een sportvereniging of in een  sportschool/fitness- centrum. In de topsport is de sportmasseur een vaste medewerker van het team, naast de fysiotherapeut en de sportarts. Bij sportverenigingen is de vraag naar sportmasseurs groot. Vele verenigingen laten hun bestuur, leiders en trainers een cursus Sportmassage volgen, omdat zij een stuk verantwoording voelen ten aanzien van de sportgezondheidszorg binnen de vereniging.

Van zorg naar welzijn
Naast het werken bij een sportvereniging vestigen veel sportmasseurs zich in een vrije praktijk of gaan werken in een wellness centrum.   Voor de sport, maar vooral ook voor de gezondheidszorg zijn veel  sportmasseurs nodig  om de grote hoeveelheid, vooral chronische klachten terug te dringen.

Het N.G.S. kent een aantal aanvullende opleidingen:
Met name de cursus Sportzorgmasseur, die je kunt volgen na de basisopleiding  biedt een waardevolle aanvulling, omdat je met dit diploma ook erkend wordt door een aantal Zorgverzekeraars.

Met het introduceren van het licentie-systeem heeft het N.G.S. een goede stap gezet naar internationale erkenning. Als erkende opleider hebben wij  ook de intentie zoveel mogelijk nascholingscursussen te verzorgen. Deze cursussen worden bekend gemaakt in het vakblad van het N.G.S. : Sportmassage   De data  van deze cursussen zullen ook op onze website bekend worden gemaakt.