Studieboeken

Handboek Sportmassage

Het Handboek Sportmassage is al vele jaren een onmisbaar studieboek en naslagwerk bij de beroepsopleiding tot sportmasseur.      Er worden tien werkprocessen behandeld: W1: Voert beroep specifiek onderzoek uit;    W2: Werkt samen in de sportzorgketen;        W3: Geeft voorlichting en advies;                    W4: Stelt een stappen-en behandelplan op;  W5:  Geeft massages;                                                W6:Legt tapes en bandages aan;                      W7: Handelt bij en na (sport-) blessures;          W8: Maakt cliëntendossiers;                                  W9: Evalueert werkwijze en resultaten;            W10: Past EHBO en reanimatie toe.             

Onderwerpen als anatomie en  fysiologie  worden door de auteur op heldere wijze beschreven. Ook leer je hoe te communiceren met de reguliere gezondheidszorg.  Speciale aandacht gaat uit naar preventie.  Er zijn te veel mensen met chronische klachten en (sport-) blessures. De nieuwste inzichten worden  elk jaar in zijn boeken opgenomen.

Oefen- en huiswerkopdrachten worden gegeven ter  voorbereiding op de examens van het NGS