Willem Snellenberg - Sportmassagecursus

NGS Examen

De eindexamens voor het verkrijgen van het NGS – diploma Sportmassage worden georganiseerd door het Nederlands Genootschap Sportmassage.
De exameneisen en de leerdoelen staan uitgebreid beschreven in het Handboek Sportmassage.

Het totale examen bestaat uit
- Theorie-examen
- Portfoliobeoordeling
- Praktijkbeoordeling


Theorie-examen
De kennistoets wordt door het NGS op diverse locaties verspreid over Nederland digitaal afgenomen. De toets bestaat uit vier onderdelen, te weten: Anatomie, Fysiologie, verzorging en Kwaliteitszorg. Verzorging bevat de vakken theorie sportmassage, verzorging , EHBSO, functie- tests, tapen en sport- hygiëne. Er worden 50 vragen gesteld over acht werkprocessen die we tijdens de opleiding behandelen in het Handboek Sportmassage. Indien er voor een onderdeel een cijfer lager dan een 5 wordt gehaald volgt er uitsluiting van het praktijkexamen.

Geven van voorlichting


Portfoliobeoordeling
Nadat je bent geslaagd voor de kennistoets, moet je drie volledige ingevulde cliëntendossiers insturen, die gedurende de opleiding zijn gemaakt. Om ze aan te passen aan de eisen, die het NGS stelt, word je door mij stapsgewijs geholpen. Ook moet een geldig reanimatiebewijs in je portfolio zitten.Praktijkbeoordeling
Als je bent geslaagd voor het theorie-examen en je portfolio is als voldoende beoordeeld, kan je het praktijkexamen doen. De praktijkexamens worden diverse keren per jaar op zaterdagen op de examen locatie van het NGS in Bilthoven door een examencommissie afgenomen.

De eisen voor het opgeven voor het examen zijn:

  • De leeftijd van 18 jaar op de dag van het examen
  • Het tijdig overmaken van het examengeld
  • Het tijdig inzenden van de aanmeldingsformulieren

    Tijdens de lessen word je geïnformeerd over de aanmeldingsprocedure voor de examens.
>