Inschrijving & betaling

  • Inschrijfgeld:    €  100,00  Te voldoen bij aanmelding. Ontvangst cursusmateriaal  ( boeken en DVD’s)
  • Cursusgeld:       €   800,00
  • Inclusief:            2 Cursusboeken, 3  DVD’ s,  massageolie, koffie/thee  tijdens de praktijklessen.
  •  Exclusief:          Examengeld:Nederlands Genootschap voor sportmassage± € 200,00

Je bent ingeschreven als cursist indien het inschrijfformulier geheel ingevuld en ondertekend is . Je kunt het opsturen  naar:
Snelfit.
Morsweg  40,
7546 PW Enschede

Je ontvangt een bevestiging van de inschrijving met een factuur.

Geef op het inschrijfformulier  aan welke betalingswijze je  verkiest.

Betalingswijzen cursusgeld:

 1: Directe betaling:

Inschrijfgeld:                €   100,00   (+  ontvangst cursusmateriaal)

Cursusgeld:                    €   800,00     bij aanvang theorie)

2: Gespreide betaling:

Inschrijfgeld:    €  100,00   (bij ontvangst boeken en DVD’s))

– termijn 1:        €  210,00   ( vóór aanvang 1e praktijkdag)

– termijn 2:         €  210,00   ( 3 maanden na inschrijving )

– termijn 3:         €  210,00   ( 5 maanden na inschrijving )

– termijn 4:         €  210,00   ( 8 maanden  na inschrijving )

Wanneer je bent ingeschreven ben je in principe  aan de opleiding verbonden.

De eerste 2 maanden word als kennismaking gezien en gelden daarom als proefmaanden. Mocht  je inzien dat de opleiding niet geschikt voor je is en besluiten ermee te stoppen dan ben je ons  € 310,00  verschuldigd.

De cursusboeken en de DVD’ s blijven dan je eigendom. De opzegging moet schriftelijk en aangetekend gebeuren.

Na  de eerste  2 maanden  bent je het gehele opleidingsgeld verschuldigd, ook wanneer  je vroegtijdig stopt. Na deze proefperiode kan de opleiding  (maximaal) een jaar, in overleg  worden verschoven.  Bij gebreke van tijdige betaling zijn buiten rechterlijke incassokosten verschuldigd.