Inschrijving & betaling

 • Inhoud van de totale cursus: 
 • 20 Zoom-lessen   (1e 2 zaterdagen van de maand  van 10.00 uur-12.30 uur.
 • 10  Praktijklessen     (3e zaterdag van de maand, van 10.00 uur- 14.00 uur)
 • (Massageolie, koffie/thee  tijdens de praktijklessen, zelf lunch meenemen)
 • Exclusief:    Examengeld, te voldoen aan het N.G. S   (± € 235,00

Je bent ingeschreven als cursist indien het inschrijfformulier geheel ingevuld en ondertekend is  en het inschrijfgeld is voldaan.

Je kunt het inschrijfformulier opsturen  naar:
W. Snellenberg.
Morsweg  40,
7546 PW Enschede

 • Betalingswijzen cursusgeld:

   1: Directe betaling:

 • Inschrijfgeld:    €  100,00   (te voldoen bij aanmelding)
 •           Ontvangst  cursusmateriaal :  Handboek Sportmassage en Lesrooster
 • Cursusgeld:       €   800,00 ( vóór aanvang 1e Zoom-les)

2: Gespreide betaling:

Inschrijfgeld:    €  100,00   ( ontvangst Handboek en lesrooster)

– Blok 1 :   €  170,00   ( 1e termijn: vóór aanvang 1e praktijk dag)                                                                                  4 Zoom- lessen en 2 praktijkdagen

–  Blok 2:   €  170,00    (2e termijn: vóór aanvang 3e praktijk dag)                                                                                  4 Zoom-lessen en 2 praktijkdagen.

–  Blok 3:   €  170,00     (3e termijn: vóór aanvang 5e praktijk dag)                                                                                  4 Zoom-lessen  en 2 praktijkdagen)

–  Blok 4:   €  170,00       (4e termijn: vóór aanvang 7e praktijk dag)                                                                                  4 Zoom-lessen en 2 praktijkdagen

  –  Blok 5:   € 170,00      (5e termijn: vóór aanvang 9e  praktijk dag)                                                                                 4 Zoom-lessen en 2 praktijkdagen.

Geef op het inschrijfformulier  aan welke betalingswijze en welk studietempo je  verkiest. Na ontvangst van  het inschrijfgeld ontvang je het Handboek en het lesrooster van het lopende studiejaar.  Het overige lesgeld moet zijn overgemaakt vóór de eerstvolgende praktijkdag, of Zoom-les. 

NB!  Je kan / mag op ieder moment beginnen !

Een (studie-) blok bestaat uit 2 praktijkdagen en 4 Zoomlessen.  Alle praktijkdagen en Zoom- lessen kan  je in een willekeurige volgorde  volgen.  Op het moment dat  je inschrijft  val je wellicht  in als de cursus al een bepaalde tijd op gang is.   Dat is geen bezwaar.  Wel is het verstandig om dan zelf de theorie van de eerste 2 Zoom-lessen vooraf te bestuderen.                                                     Zie daarvoor het lesrooster.

Je ontvangt een bevestiging van de inschrijving met een factuur. Wanneer je bent ingeschreven ben je in principe  aan de hele opleiding verbonden. Bij de betaling van € 270,00 krijg je  een proefperiode van 1 blok ( 4 Zoom-lessen en 2 praktijkdagen) Bij betaling van het hele cursusgeld  € 900,00 heb je recht op alle 10 de praktijkdagen, 20 Zoomlessen en Huiswerk- en oefenbegeleiding via  mailcontact.

NB!  Proefperiode:

Een  1e blok wordt als kennismaking gezien en geldt daarom als proefperiode. Mocht  je tijdens die periode  inzien dat de opleiding niet geschikt voor je is en je besluit ermee te stoppen, moet je schriftelijk  en aangetekend opzeggen. Je bent dan alleen de € 270,00  verschuldigd. Het cursusboek blijft dan je  eigendom. Zonder schriftelijke opzegging tijdens het 1e studieblok ben je   het gehele opleidingsgeld verschuldigd, ook wanneer  je bent  gestopt tijdens het 1e blok en de cursus niet hebt opgezegd.  De totale opleidingsperiode is maximaal twee jaar, gerekend vanaf de inschrijving.  Bij gebreke van tijdige betaling zijn  ook buiten- rechterlijke incassokosten verschuldigd.