Willem Snellenberg - Sportmassagecursus

Duur van de opleiding en de lestijden

Het begin van de opleiding is in september en het bestaat in totaal uit 32 lesmomenten. Dat zijn 20 online Zoom-lessen en 12 praktijkdagen. Je bepaalt zelf je studietempo en kan de lessen gedurende twee jaar voor jezelf inplannen.

Theorie wordt behandeld door middel van 20 Zoom lessen. Deze lessen zijn op de 1e twee zaterdagen van de maand, van 10:00- 12:30. De theorie wordt vervolgens geoefend tijdens de 12  praktijkdagen. De praktijkdagen zijn iedere 3e zaterdag van de maand van 10.00- 14.00 uur.

In juli en augustus worden geen lessen gegeven. Als een bepaalde zaterdag in een vakantieperiode valt, wordt de les naar de 4e zaterdag van die maand verschoven, zodat alle leerstof in één studiejaar kan worden behandeld. 

Geven van voorlichting

Praktijkdagen
Op de 12 praktijkdagen wordt in kleine groepen op en met elkaar het functie-onderzoek, het tapen, het masseren, de Eerste Hulp en het adviseren geoefend. In het Handboek en in het lesrooster staan Huiswerk- en Oefenopdrachten, die bij de Zoom- lessen worden  besproken. De oefen- huiswerkopdrachten, die je voorbereiden op de examens kan je per mail aan de docent sturen, die ze nakijkt en beantwoordt. Ook wordt aangegeven welke onderwerpen je voor een Zoom-les vooraf kunt  bestuderen.  Gedurende de praktijklessen worden de moeilijke theoretische onderwerpen ook  praktisch uitgelegd en toegepast. Naast  het leren van de theorie  en het volgen van de praktijklessen, moet  thuis met medecursisten  en / of met proefpersonen worden geoefend.

In juli en augustus worden geen lessen gegeven. Als een bepaalde zaterdag in een vakantieperiode valt, wordt de les naar de 4e zaterdag van die maand verschoven, zodat alle leerstof in één studiejaar kan worden behandeld. 

Meld je hier aan!

Je kan / mag op ieder moment beginnen !

Een (studie-) blok bestaat uit 2 praktijkdagen en 4 Zoomlessen.  Alle praktijkdagen en Zoom- lessen kan  je in een willekeurige volgorde  volgen.  Op het moment dat  je inschrijft  val je wellicht  in als de cursus al een bepaalde tijd op gang is. Dat is geen bezwaar.  Wel is het verstandig om dan zelf de theorie van de eerste 2 Zoom-lessen vooraf te bestuderen. 


Extra informatie over de opleiding Sportmassage

Leerweg
Beroepsopleidingen  worden competentiegericht en probleem- gestuurd  gegeven.  Competenties zijn alle eigenschappen, die nodig zijn om een beroep met succes uit te oefenen. Competenties bestaan niet alleen uit kennis en vaardigheden, maar bevatten ook veel aspecten, die samenhangen met de beroepsethiek. Het gaat dan om de manier waarop  je het functieonderzoek uitvoert, hoe je masseert, hoe je je gedraagt, kortom hoe je met je cliënt om moet gaan.  In de gezondheidszorg is het belangrijk om iedereen naar behoren en individueel te kunnen helpen.

Balans

Balans.

Balans
Bij veel dagelijkse werkzaamheden en bij veel sporten worden bepaalde bewegingen veelvuldig  herhaald. Langzaam, maar zeker ontstaat daardoor  rond de grote gewrichten een  disbalans van krachten, waardoor vaak voorkomende en  recidiverende klachten ontstaan. In de ruim 50 jaar, dat ik werkte als fysiotherapeut heb ik geleerd, dat  veel van die klachten niet alleen  goed zijn te behandelen, maar ook kunnen worden voorkomen. Zorgvragen, die bij veel  cliënten voorkomen, worden  tijdens de praktijklessen per regio  behandeld.

In de gezondheidszorg wordt onvoldoende aandacht aan preventie besteed. Sportmassage leid je op om de enorme hoeveelheid (sport) blessures en klachten te voorkomen.

Daarom:         VAN ZIEKENZORG NAAR WELZIJNSZORG !

Benieuwd of deze opleiding iets voor jou is?

>