Het examen

De eindexamens voor het verkrijgen van het NGS – diploma Sportmassage worden georganiseerd door het Nederlands Genootschap Sportmassage.

Het totale examen bestaat uit een theorie en een praktijkgedeelte.

Het theoriegedeelte bestaat uit vier onderdelen, te weten: Anatomie, Fysiologie, verzorging en Kwaliteitszorg. Verzorging bevat de vakken theorie sportmassage, verzorging , EHBSO,  functie- tests, tapen en sport- hygiëne.  Je kennis wordt getoetst aan de hand van 150 multiple- choicevragen. 50 per onderdeel. Je krijgt een normering van 1-10 voor ieder onderdeel.                   Voor iedere vraag goed krijg je 0,2 punten. De kandidaat slaagt voor het theoretische deel wanneer er voor de drie onderdelen minstens 18 punten zijn behaald. Voor alle onderdelen moet een voldoende worden gehaald. Indien er voor een onderdeel een cijfer lager dan een 5 wordt gehaald volgt er uitsluiting van het praktijkexamen. Van Kwaliteitszorg krijgt de kandidaat 20  meerkeuzevragen.Hiervoor moet ook een voldoende worden gehaald.   De theorie-examens worden digitaal afgenomen op diverse locaties volgens het multiple-choice systeem.

Het praktijkexamen

Als je bent  geslaagd voor het theorie-examen kan je  het praktijkexamen doen (assessment). De praktijkexamens worden 2 keer per jaar afgenomen (in het voor- en in het najaar) door de examencommissie van het N.G.S.
De praktijkexamens (assessments) zijn op een van de zaterdagen in        juni of in november.

De eisen voor het opgeven voor het examen zijn:

  • De leeftijd van 18 jaar op de dag van het examen
  • Het tijdig inzenden van de aanmeldingsformulieren.
  • Het inzenden van het uittreksel uit het Bevolkingsregister
  • Het tijdig overmaken van het examengeld.

Je wordt tijdens de lessen geïnformeerd over de aanmeldingsprocedure voor de examens. De exameneisen en de leerdoelen  staan uitgebreid beschreven in het Handboek Sportmassage.